Nesne Sınıfları

Özel Saklama Prosedürleri gerektiren bütün nesneler, varlıklar ve fenomenler bir Nesne Sınıfına atanmıştır. Bir Nesne Sınıfı standart SCP şablonu'nun parçasıdır ve kabaca bir nesnenin ne kadar zor muhafaza edildiğini okuyucuya belirtme görevi görür. SCP evreni içerisinde Nesne Sınıfları, bir nesnenin saklama gereksinimleri, araştırma önceliği, bütçelendirme ve diğer hususları belirleme amacı içindir.
Bir SCP'nin Nesne Sınıfı bir takım faktör ile belirlenir, fakat en önemli faktörler nesnenin muhafaza etme zorluğu ve amacıdır.

Ana Sınıflar

Bunlar SCP makalelerinde en yaygın kullanılan Nesne Sınıflarıdır ve nesnelerin önemi hakkında bir fikir verir.

Güvenli

Güvenli sınıfı SCPler kolay ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmiş anomalilerdir. Bunun sebebi genellikle Vakfın artık nesneyi saklaması için özel kaynaklar veya nesnenin özel ve bilinçli bir aktivasyon ya da tetikleme gerektirmeyecek kadar iyi araştırdığı içindir. Fakat bir nesneyi Güvenli sınıfına atamak, nesne ile uğraşmanın veya aktifleştirmenin bir tehdit unsuru oluşturmadığı anlamına gelmez.

Bütün Güvenli sınıfı makalelerinin listesine erişmek için buraya tıklayın.

Öklid

Öklid sınıfı SCPler saklanması için daha fazla kaynak gerektiren veya saklamanın tamamen güvenilir olmadığı anomalilerdir. Bunun sebebi genellikle SCPnin tamamen anlaşılmaması veya doğası gereği öngörülemez olmasıdır. Öklid en yaygın olan Nesne Sınıfıdır ve bir SCP kolaylıkla diğer Nesne Sınıflarına atanamadığında iyi bir seçenektir.

Not olarak, otonom, duyarlı ve/veya insansı SCPler, nesnenin doğal ön görülmezliği ve kendi kendine düşünüp davranabildiğinden genellikle Öklid olarak sınıflandırılır.

Bütün Öklid sınıfı makalelerinin listesine erişmek için buraya tıklayın.

Keter

Keter sınıfı SCPler düzenli veya güvenli bir şekilde saklanması son derece zor olan ve saklama prosedürleri uzun ve karışık olan anomalilerdir. Vakıf genellikle bu SCPleri, hakkında sağlam bilgi bulunmadığından veya nesneyi saklamak ya da karşılık verebilmek için gerekli teknolojiden noksan olduğu için saklayamaz. Keter bir SCP, her zaman anomalinin tehlikeli olduğunu tanımlamaz, sadece saklaması çok zor veya maliyetlidir.

Bütün Keter sınıfı makalelerinin listesine erişmek için buraya tıklayın.

Thaumiel

Thaumiel sınıfı SCP'ler, Vakfın özellikle diğer SCP'leri saklamak için kullandığı anomalilerdir. Thaumiel sınıfı nesnelerin varlığı bile Vakfın en yüksek seviyelerinde gizlidir ve nesnelerin yerleri, işlevleri ve şu anki durumları, 05 Konseyi haricinde çok az sayıda Vakıf personeli tarafından bilinmektedir.

Bütün Thaumiel sınıfı makalelerinin listesine erişmek için buraya tıklayın.

Nötralize Edildi

Nötralize Edildi sınıfı SCPler, kasten veya kaza ile yok edilmiş veya devre dışı bırakılmış, artık bir anormallik sergilemeyen anomalilerdir.

Bütün Nötralize Edildi sınıfı makalelerinin listesine erişmek için buraya tıklayın.

Standart Olmayan Nesne Sınıfları

Aşağıdaki Nesne Sınıfları, nesnenin birincil (veya önceki) sınıflandırmasını destekleyen alt-sınıflardır.

Açıklanmış

Açıklanan SCP'ler genellikle, günümüz bilimi ile açıklanabilecek kadar iyi anlaşılmış, çürütülmüş bir fenomen ya da yanlışlıkla bir anomali olduğu düşünülen anomaliler hakkındaki makalelerdir.

Bütün Açıklanmış sınıfı makalelerinin listesine erişmek için buraya tıklayın.

Ezoterik/Anlatı Sınıfları

Ayrıca Anlatı sınıfları olarak da hitap edilen Ezoterik Nesne Sınıfları, yukarıdaki hiçbir bölüme uymayan Nesne Sınıflarıdır. Genellikle sadece bir defa kullanılırlar ve belirli bir SCP'deki anlatımı desteklemek için oluşturulurlar. Burada belirtilen standart Nesne Sınıflarının birinin kullanılması önemle tavsiye edilir. Bazı yazarlar bu kurallara istisnalar eklemeyi seçse de, genellikle çok nadirdir ve varlığı ile kullanımını gerekçelendirmesi gerekir. Standart olmayan Nesne Sınıflarını sebepsizce kullanmak birçok site üyesi tarafından eksi oy almanıza yol açacaktır.

Ezoterik-sınıf bütün SCP makalelerine erişmek için buraya tıklayın.

Sınıfsızlandırılmış

Sınıfsızlandırılmış SCP'ler önceden kıdemli üyeler tarafından istenmeyen makaleleri silmek yerine, ne yapılmaması gerektiğini gösteren bir hizmet amacıyla "Utanç Duvarı" bölümüne taşınan makaleler için kullanılan Nesne Sınıfıdır. Bu Nesne Sınıfı artık kullanılmamaktadır.

Makale sınıfsızlandırma artık yapılmamaktadır, çünkü SCP personeli tarafından elle yapılan düzenlemelere artık izin verilmemektedir ve sınıfsızlandırma genellikle geri tepme ile sonuçlanmıştır. Sınıfsızlandırılan SCP'ler ve geçmişteki kullanımlarını görmek için Evren'in Merkezinin Tarihi'ne göz atınız.

Nesne Sınıfı SSS

Kilitli Kutu Testi Nedir?

Kilitli Kutu Testi bir nesnenin Nesne Sınıfına karar vermek için kullanılan bilgilendirici bir rehberliktir. Kullanımı şöyledir:

  • Eğer bir kutuya kapatıp, kendi haline bırakırsan ve kötü hiçbir şey olmaz ise, muhtemelen Güvenli olarak sınıflandırılabilir.
  • Eğer bir kutuya kapatıp, kendi haline bırakırsan ve ne olacağından tam emin değilsen, muhtemelen Öklid olarak sınıflandırılabilir.
  • Eğer bir kutuya kapatıp, kendi haline bırakırsan ve kolayca kaçabiliyorsa, muhtemelen Keter olarak sınıflandırılabilir.
  • Eğer kutu kendisi ise, muhtemelen Thaumiel olarak sınıflandırılabilir.

Özel bir bilgilendirme olarak, otonom, canlı ve/veya insansı bir varlık daima en az Öklid-sınıftır. Çünkü, eğer canlı bir şeyi bir kutuya kitleyip orada unutursanız, eninde sonunda boğulacak ya da açlıktan ölecektir ki, bu da iyi bir sonuç değildir. Akıllı bir varlık ise kendi saklama prosedürlerini ihlal edecek kadar akıllı olabilir ve/veya kendisini saklama konusunda Vakıf ile işbirliğini kesebilir. Bu, onu normalden daha tehlikeli bir konuma getirir.

Eğer yanlış sınıflandırılmış bir SCP bulursam ne yapmalıyım?

Nesne Sınıfları, yazarların yaratıcı özgürlüğünü kısıtlamamak adına kasten belirsiz bırakılmıştır; Sabit, tanımlanmış bir sınıf sistemi, bir yazarın istediği gibi yazabilmesinin önüne geçebilir, dolayısıyla geçmişte daha iyi-tanımlanmış sistemler kurulması için yapılan birden fazla öneri SCP Wiki personeli tarafından reddedilmiştir.

Eğer yanlış sınıflandırılmış bir SCP makalesi bulduğunuzu düşünüyorsanız, tartışma bölümünde bir başlık açarak diğer üyelerin de fikirlerini alabilirsiniz. Eğer yapılan açıklama sizi tatmin etmezse, fikrinizi belirtmekten ve istediğiniz yönde oy vermekten çekinmeyin.

Eğer bir SCP çok tehlikeli ise daha yüksek bir Nesne Sınıfı gerekmez mi?

Hayır, tehlike genellikle bir SCP'nin Nesne Sınıfında rol oynamaz. Yukarıda da tekrar edildiği gibi, Nesne Sınıfı tehlikeden ziyade, saklama zorluğuna dayanır. Örneğin, bütün evreni yok edebilecek bir düğme Güvenli, kendini dünya üzerindeki diğer kediler ile rastgele yer değiştirebilen bir kedi ise Keter olarak sınıflandırılmalıdır.


Eğer Nesne Sınıfları hakkında başka sorularınız varsa, forumun tartışma bölümünde bizlere sormaktan çekinmeyin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License